Dosbarthu

Dosbarthu a Chyfnewid

Dosbarthu DU:

Anfonir archebion o fewn 48 awr o'u dderbyn, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Bydd archebion a dderbynnir o ddydd Gwener i ddydd Sul, neu wyliau banc, yn cael eu hanfon ar y ddydd Mawrth canlynol.

Dosbarthiad safonol am ddim ar bob archeb dros £35. Mae archebion o dan £35 yn costio ffi postio a phecynnu o £1.99.

Anfonir danfoniad safonol trwy Ddosbarth 2il y Post Brenhinol. Gallwch hefyd ofyn am ddanfoniad Express am ffi ychwanegol. 

Dosbarthu Rhyngwladol:

Rydym yn dosbarthu yn rhyngwladol, ond fe fydd yr archebion hyn yn costio'n fwy. Bydd y gost yn cael ei gyfrifo wrth y checkout.

Cyfnewid:

Os gwelwch nad yw'r maint yn hollol iawn ac yr hoffech gyfnewid eich dilledyn am faint arall, rydym yn cynnig gwasanaeth cyfnewid, yn amodol ar argaeledd.

E-bostiwch ni ar: help@clecs.co.uk o fewn 14 diwrnod ar ôl derbyn eich archeb i roi gwybod i ni pa faint fyddai orau gennych. Yna bydd angen i chi anfon eich dilledyn yn ôl atom ar gost eich hun a byddwn yn anfon y dilledyn newydd atoch am ddim.

Rhaid i'ch eitem a ddychwelwyd fod yn ei chyflwr gwreiddiol, heb ei wisgo, heb ei golchi ac mewn cyflwr y gellir ei werthu gyda phecynnu gwreiddiol.

Yn anffodus, nid ydym yn cynnig gwasanaeth dychwelyd.

I gael gwybodaeth am ad-daliadau am nwyddau diffygiol, gweler ein Polisi Ad-daliad.

Nid yw hyn yn effeithio ar eich hawliau statudol.  

Cymraeg cy