Pecynnu

Mae ein hagwedd tuag at becynnu yn cyd-fynd gyda'r syniad cyffredinol o gynaliadwyedd. Dyma pam rydym wedi penderfynu defnyddio deunyddiau eco-gyfeillgar yn lle plastigau un defnydd, ym mhob rhan o'n pecynnu.
Cardiau Post
 
Rydym yn cynnwys cardiau post personol ym mhob archeb, maen nhw wedi'u greu o ddeunyddiau sydd wedi eu hailgylchu ac yn 100% ailgylchadwy.
Bagiau Dillad
Mae'r dillad i gyd wedi'u selio mewn bag dillad er mwyn eu hamddiffyn wrth iddynt gael eu dosbarthu. Mae'r bagiau hyn yn 100% diraddiadwy, sy'n golygu eu bod yn diraddio o fewn rhai misoedd i rai blynyddoedd ar ôl cael eu gwaredu. Mae hyn helpu i leihau'r defnydd o blastigau un ddefnydd ac osgoi sbwriel.
Bagiau Postio
Mae ein pecynnau wedi'u wneud o sugar cane, sydd yn eco-gyfeillgar ac yn osgoi defnyddio polythen. Mae ein bagiau postio yn garbon niwtral a 100% ailgylchadwy.
Cymraeg cy