Polisi ad-daliad

Dim ond am eitemau wedi'u difrodi neu ddiffygiol yr ydym yn cynnig ad-daliadau.

Difrod a problemau
Edrychwch ar eich archeb ar ôl ei dderbyn a chysylltwch â ni ar unwaith os yw'r eitem yn ddiffygiol, wedi'i difrodi neu os ydych wedi derbyn yr eitem anghywir, fel y gallwn werthuso'r mater a'i wneud yn iawn. Bydd angen derbynneb neu ffordd o brofi'r archeb. 


I ddechrau dychweliad, gallwch gysylltu â ni ar help@clecs.co.uk. Os derbynnir eich dychweliad, byddwn yn anfon label cludo nwyddau atoch, gyda cyfarwyddiadau ar sut a ble i anfon eich pecyn. Ni dderbynnir eitemau a anfonir yn ôl atom heb ofyn yn gyntaf am ddychwelyd.

Ad-daliadau
Byddwn yn eich hysbysu unwaith y byddwn wedi derbyn ac archwilio'ch ffurflen, ac yn rhoi gwybod ichi os gafodd yr ad-daliad ei derbyn ai peidio. Os caiff ei dderbyn, cewch eich ad-dalu'n awtomatig ar eich dull talu gwreiddiol. Cofiwch y gall gymryd peth amser i'ch banc neu gwmni cardiau credyd brosesu a phostio'r ad-daliad hefyd.

Gallwch chi gysylltu â ni bob amser am unrhyw gwestiwn dychwelyd yn help@clecs.co.uk.


Cyfnewidiadau

Gweler ein tudalen 'Dosbarthiad' i gael gwybodaeth am gyfnewidiadau. 

Cymraeg cy